Печеливши в играта МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА: ПРЕСТЪПНА НАЦИЯ

Двоен билет за филма и ръкавели с USB

Момчил Стоянов - Пловдив
Ивета Петрова - София
Ясен Спасов - Русе
Даниела Василева - Русе
Ивайло Стефанов - София
Диан Пантелеев - Бургас
Мирослав Пенков - Бургас
Мирослав Петров - София
Гергана Кирева - София
Борислaвa Борисовa - Пловдив

Двоен билет за филма и калъф за таблет

Весела Тороманова - София
Божидар Божков - Бургас
Тихомира Георгиева - Русе
Ирена Стефанова - Русе
Стойко Караджов - Пловдив
Веселин Митовски - Пловдив
Живка Цонева - София
Ивайло Стефанов - София
Петранка Стоянова - Пловдив
Стефка Гаджева - Пловдив

Двоен билет за филма и шпионска химикалка с камера

Десислава Иванова - Бургас
Александра Христова - София
Светла Караджова - Пловдив
Таня Георгиева - Бургас
Мария Иванова - София
Ирена Драгомирова - София
Иван Стоянов - Пловдив
Иван Иков - Пловдив
Николай Гордеев - София
Свен Алали - Пловдив

Приятно гледане!